Min nærmeste nabo

For noen år siden skulle jeg ha ny verdivurdering på huset jeg bor i og hadde to takstmenn på besøk. En av dem ble stående ganske lenge og se ut gjennom stuevinduet. Til slutt sa han til kollegaen sin: «Dette er Notoddens beste beliggenhet».

Hvordan går det an å si noe sånt når en av de nærmeste naboene er en kraftstasjon?

Si det – jeg forsto ham ihvertfall.

Selve kraftstasjonen merkes ikke så godt. Den ligger stort sett innbygd i demningen og gir lite eller ingen lyd fra seg. En viktig bonus er nettopp denne demningen, for det er den som har gitt oss vannspeilet. Det er åser og fjell i horisonten sammen med dette vannspeilet som betyr mest for det man kan se i stuevinduet: Tåråfjell, Tinnesåsen, Sagafossdammen, Holtakanalen – pluss det fantastiske fugle- og dyrelivet som hører til:

Hekkende fugler – og noen på besøk:
Kjøttmeis, Spettmeis, Blåmeis, Dompap, Rødstrupe, Linerle, Bokfink, Pilfink, Grønnfink, Skjære, Kråke, Gråmåke, Kvinand, Siland, Hønsehauk, Ravn, Gråsisik, Grønnspett, Flaggspett, Storskarv, Hegre, Fossekall, Sangsvane, Sidensvans, Gråtrost, Svarttrost, Stillits, Kjernebiter, Ringdue, Gjerdesmett, Strandsnipe...

Dyreliv:
Bever, Rødrev, Rådyr, Grevling, Flaggermus, Ekorn...

Fisk:
Det er en ganske bra ørretbestand i Sagafossdammen/Holtakanalen.

For noen år siden ble trærne ved tømmerrenna fjernet etter pålegg fra Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE), og det har nok bidratt til å skremme bort noen fuglearter. Vi håper jo at de kommer tilbake.

Det er mer å fortelle – det gjøres kanskje best gjennom et bildegalleri.

Og – velkommen til Kanalveien! Kanskje du får øye på noe jeg aldri har sett?