Bilder velges ut

Trykking er bestilt, bokdesign er nesten i mål, og i dag skal jeg velge ut ca. 75 bilder av 227 bilder som tidligere er plukket ut fra bildearkivet mitt. En vanskelig oppgave, men heldigvis får jeg hjelp av min gode venn og billedkunstner Tor-Arne Moen. Neste punkt på programmet blir å skrive tekster som skal ledsage bildene. Dette blir gjort parallelt med montering av bildene.

Og så har jeg en jobb å gjøre med å planlegge og arrangere lanseringen som er 19. november.
Husk å holde av datoen!